Loading script and Flickr images

In de loop van de geschiedenis van de Toneelgroep Vessem zijn er een aantal speciale voorstellingen geweest. Vaak als er wat te vieren was bijvoorbeeld een jubileum van de gemeente, de kerk of van de toneelgroep zelf natuurlijk. In de vergadering van 18 maart 1986 werd besloten deel de nemen aan de braderie. Het zou een mooie gelegenheid zijn aandacht te vragen voor onze vereniging en tevens een mogelijkheid om jonge leden aan te trekken. Tijdens de braderie werd op 22 juni 1986 aan de Servatiusstraat, achter de kerk, een verhoging aangebracht en werd met succes ‘Hoe de schout zichzelf aan de schandpaal bracht’ enkele keren opgevoerd.

 

 

Het galgenmaal...

Zo vierde de kerk in de 1983 het 100-jarig bestaan, het eeuwfeest. Een mooie gelegenheid om de draad weer op te pakken en een vereniging uit de gedwongen 'rust' periode te laten ontwaken. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest speelde de toneelgroep 'het galgenmaal van Govert Goedbloed'. Buiten, dat wel, want er was nog steeds geen accomodatie. Waarom is deze voorstelling speciaal? Het was de aanzet tot de revival van de Toneelgroep.

 In 1988 werd tijdens de braderie ‘De wonderdokter’ opgevoerd. In 1989 volgde ‘De Bushalte’ en in 2000 ‘Leven op de hei’(naar hutje op de hei). De jaren dat geen openluchtspel werd opgevoerd was onze vereniging soms toch aanwezig. Twee keer waren wij aanwezig met een kraam om aandacht voor onze vereniging te vragen. Dit was geen succes. In later jaren werd het meer straattheater met een ‘waarzegstertent’ en zwervers met een draaiorgeltje (1997-2000).