(Uit Vessem Toneel)
Spooktrein610010dAan de enscenering werd veel aandacht besteed. We moesten goed voor de dag komen. Zelfs bij een Engels reisbureau werden plakkaten aangevraagd voor de aankleding van het decor. De gevraagde startsubsidie van f. 1.000,- werd van de gemeente ontvangen en hiervan werd een decor gemaakt van panelen, waarin ramen en deuren geplaatst konden worden en voor elk te spelen stuk gebruikt konden worden.
Om het verhaal van deze uitvoering compleet te maken, moet vermeld worden dat de entreeprijzen vastgesteld werden op f. 1,50 en f. 1,- en was er een mogelijkheid om plaats te bespreken in de Gouden Leeuw op zondagmorgen van 11.00  tot 12 uur en de programma‚Äôs werden verkocht voor f. 0,10 per stuk.
De opbrengst van de eerste uitvoering bedroeg f. 516,70 waarvan de onkosten werden betaald en van een gedeelte van het overschot werden een schminkdoos, lampen en friezen gekocht.
Na afloop van de uitvoering betrad burgemeester Smulders het podium, dankte alle spelers en andere medewerkenden en sprak de hoop uit dat de toneelgroep na deze gunstige start nog vele malen de toeschouwer zou weten de boeien. Dit kwam voor ons geheel onverwachts en het was dan ook  de eerste en laatste keer dat een burgemeester ons vanaf het podium toesprak. Wij vonden het een mooi gebaar en dat werd zeer op prijs gesteld.Aan de recensie van het Eindhovens Dagblad ontleen ik, dat de geluidsverzorging en decor ver boven de middelmaat waren, er werd in het algemeen goed gespeeld, maar Piet Ansems en Tineke Soetens waren de uitblinkers.
 

Meer spooktrein

  • De spooktrein 1961

    (Uit Vessem Toneel) Aan de enscenering werd veel aandacht besteed. We moesten goed voor de dag...

  • Kleine anekdote (1961)

    (uit Vessems toneel) Daar het stuk zich afspeelde op een stationnetje moest ook de aankomst en het...

  • Meer spooktrein1961

    (uit Vessems toneel) Bij de start in 1961Het gemeentebestuur zou garant staan voor een nadelig...