Poelier Jos Bolte (hoofdrol): “Ik heb vooral respect voor de figuranten die met minimale tekst toch op alle repetities kwamen opdraven. En de sfeer van ontlading doet me goed”.
Lisanne Hoogeveen (11 jaar - zangeres): Ons hele gezin was bij de musical aanwezig en dat was fijn. Heb alleen nog maar in de badkamer gezongen, nog nooit in het openbaar.”
Hendrikje Kakebeeke (regisseuse en noodgedwongen laatste uitvoeringen afwezig) “In gedachten ben ik heel dicht bij de cast aanwezig. Ik ben enorm trots op iedereen die bij de voorstelling is betrokken geweest.”
Ri
nke Romeijn: “De geesten waren voor mij het absolute hoogtepunt met Piek in de hoofdrol. Tussendoor wel jammer dat we moesten optreden, want dat stoorde het rikken behoorlijk.”

Lees meer...

Krent decorbouw04Er is een jaar aan de Dickensmusical van Toneelgroep Vessem gewerkt en dat is te zien. Bezoekers die wel aan een kaartje voor de zeven uitvoeringen konden komen, worden bij aankomst ontvangen door een muziekgroep en figuranten op het pleintje bij gemeenschapshuis D’n Boogerd, dat is aangekleed met koek en zopie, vuurkorven en kerstbomen. Ook de foyer ademt kerst en proberen vrijwilligers iedereen van een drankje te voorzien. Vrijwilligerswerk komt ook vooral naar voren in de theaterzaal, waar je niet in het donker naar een podium zit te staren, maar je onderdeel van het decor bent. Je lijkt op een plein te zitten omringt door straten met pittoreske huisjes, die regelmatig aangelicht worden en gebruikt worden om de onafgebroken stroom aan figuranten (waaronder ook  een hond) naar voren te laten komen.

Lees meer...

repetitieHet kerstverhaal van toneelgroep Vessem begint zijn uiteindelijke vorm te krijgen. De jubilerende vereniging brengt in twee weekenden van december een kerstmusical in Dickenssfeer op de planken van gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Hier werd zaterdag met de opbouw van het podium begonnen door Jan Roefs en zijn mannen. “We zijn al sinds september op allerlei locaties met de bouw van de decorstukken bezig. Als je weet dat er zo’n vierentwintig keer van decor gewisseld wordt, snap je wel wat dat betekent. Nu er niet meer tussen kartonnen dozen gerepeteerd hoeft te worden, is het voor de spelers ook een stuk prettiger.” Roefs merkt verder op dat het prettig werken is met het bestuur van D’n Boogerd en de verenigingen die hier in huis zijn.

Lees meer...

decorbouw01

De Vessemse toneelgroep bestaat dit jaar 50 jaar en gaat het dorp een spektakelstuk aanbieden, dat het succes van tien jaar geleden moet evenaren. Daarvoor zullen tegen de honderd Vessemnaren worden benaderd om als speler, zanger, danser, muzikant of figurant op te treden. Voorzitster Erna Willems: “Een musical hadden we dus al gedaan en een kerststuk was de wens. Nu hebben we beide in één stuk samengebracht tot een Kempisch kerstverhaal.” Daar de vereniging zelf ‘slechts’ 25 spelers telt, worden de meeste rollen door gastspelers ingevuld. Fanfare Sint Cecilia, zanggroep Con Brio en dansgroep Dancizz hebben hun medewerking al toegezegd.

Lees meer...

Jaarmarkt-damesDit jaar zijn er geen toneelvoorstellingen geweest in Vessem. Dat heeft alles te maken met het jubileum dat Toneelgroep Vessem in 2011 gaat vieren. Dan bestaat de vereniging namelijk 50 jaar en dat wil men op een grootse wijze vieren. 

De voorbereidingen voor de uitvoeringen, die in december 2011 plaatsvinden in gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem, zijn onlangs gestart. Zo is er een productieteam samengesteld dat alle activiteiten gaat coördineren. Het jubileumstuk is een Kerstmusical in Dickens stijl die omgevormd is tot een heus ‘Vessems Kerstverhaal’. Totaal zullen er zo’n slordige 50-60 personen nodig zijn voor dit spectakelstuk dat wil wedijveren met de musical ‘Mexico’ die tijdens het 40-jarig jubileum op de planken werd gebracht en toen een heel groot succes was.

Lees meer...

 Jeanette kidsDe viering van het gouden jubileum van Toneelgroep Vessem wordt, als de voortekenen niet bedriegen, een minstens even groot succes als de musical ‘Mexico’ die bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd opgevoerd. De rolverdeling is rond, met D’n Boogerd zijn de afspraken gemaakt en zowel fanfare & drumband St. Cecilia als een aantal leden van zanggroep Con Brio hebben hun medewerking toegezegd en met enkele andere verenigingen wordt nog gesproken over hun bijdrage aan of rondom de musical. 

De decorploeg en de kledingcommissie zijn gestart met hun voorbereidingen en ook de ‘productie-commissie’ is al enkele maanden hard aan het werk. De eerste begrotingen zijn gemaakt, een sponsorpakket is samengesteld en de eerste gesprekken met sponsors zijn gaande.

Ook is er een uitgebreid publiciteitsplan gemaakt. Diverse regionale weekbladen en een aantal dorpsbladen hebben een eerste artikel al geplaatst en binnenkort kunt u in het Eindhovens Dagblad een interview verwachten. Ook Omroep Brabant Radio besteedt in haar programma ‘Brabant Leeft’ een van de komende weken aandacht aan de Vessemse musical. Op KempenTV zal er eveneens aandacht worden geschonken aan het spektakelstuk in december a.s. Van Omroep Brabant is ook al de toezegging dat er eind november/begin december aandacht wordt gegeven aan het jubileum c.q. de musical.

 De data van de voorstellingen zijn ondertussen ook definitief: zaterdag 10, zondag 11, vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2011. De aanvangstijden zijn op de zondagen om 14.00 uur en de andere dagen om 20.00 uur. Noteer dit dus alvast in uw agenda.

Mocht u nog ideeën hebben of wilt u op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de organisatie, dan bent u daartoe bij deze van harte uitgenodigd. U kunt daarvoor dan contact opnemen met Anjo v.d. Heijden, tel. 0497-591731 of Harrie van Son, tel. 0497-592012. Ook als u zich geroepen voelt om de organisatie financieel te ondersteunen (wij hopen dat u massaal reageert), kunt u met een van hen contact opnemen.

 ‘50 Jaar Toneelgroep Vessem’ wordt hopelijk een waar dorpsgebeuren waar heel Vessem en De Kempen op af komt en met plezier over zal praten. In de volgende Vaesheimer Bode zullen wij u weer verder op de hoogte brengen van de voortgang van alle voorbereidingen.

Toneelgroep Vessem

decorbouw02De toneelgroep gaat zich voorbereiden op een jubileumvoorstelling in 2011. Het stuk is gekozen en de regisseur heeft intussen toegezegd.

Zoals in een jubileumjaar gebruikelijk gaan we met de toneelgroep wegen bewandelen, zoals we in Vessem nog niet hebben gedaan. In 2001 waagden we ons aan een musical.

In 2011 vieren we het 50-jarig jubileum met een heus  kerststuk. Een bewerking van een bekend kerstverhaal in een van oudsher gezellige sfeer. Als werktitel is gekozen voor "de belevenissen van Jacobus Krent".
Voor deze bewerking met als (voorlopige) titel '' een K
empisch kerstverhaal " wordt 'den Boogerd' omgetoverd in Dickens-stijl.

Lees meer...