sjeffrans030 SUit 'Vessems Toneel' van Sjef Smetsers (foto links)
Het nieuwe schoolhoofd Frans Zigenhorn (foto rechts) was een fervent toneelspeler in Hilvarenbeek. Toen Sjef Smetsers hem vroeg een toneelvereniging in Vessem mee op te richten, was hij direct enthousiast. In september 1961 verscheen een bericht in het ED voor een vergadering 'ter oprichting ener toneelvereniging te Vessem'. Negentien gegadigden meldden zich aan in de leeftijd van gemiddeld 30 jaar. Voor de leeftijdsgroep van 25/30 jaar was er niet veel meer dan cafébezoek en voor de dames was toen cafébezoek nog niet gebruikelijk. De contributie was drie gulden en na aflegging van de officiële eed was men lid. Vol enthousiasme ging de toneelgroep aan het werk.

Loading script and Flickr images

  'De spooktrein' werd het eerste stuk,dat gespeeld zou gaan worden op het podium in de zaal van de Gouden Leeuw. In 1962, 1963 en 1965 werden twee voorstellingen per jaar gegeven. In 1966 kon regisseur Frans Zigenhorn niet voldoende spelers bijeenbrengen om een stuk op de planken te zetten. Toen wij gelukkig weer op dreef kwamen en in 1967 en 1968 weer konden spelen, kreeg de toneelgroep opnieuw problemen. Nu lag het niet aan het aantal spelers dat niet voldoende zou zijn, maar aan de exploitant. De Gouden Leeuw werd in de weekenden drukbezocht. Zonder enig overleg werd het podium omgebouwd tot een bar. Onze toneelgroep kwam voor een voldongen feit te staan. (zie anekdote)

 

Anekdotes

Kleine anekdotes uit het boek 'Vessems Toneel' geschreven door Sjef Smetsers

Slapend
Wij, als toneelgroep, konden er wel begrip voor opbrengen dat twee toneeluitvoeringen per jaar niet opwogen tegen de opbrengsten van een bar, maar de manier waarop wij aan de kant werden gezet was bedroevend.Helaas was er geen andere locatie in Vessem niet beschikbaar. Het gemeentebestuur werd ingeschakeld, maar de beslissing van de raad was; "dat geprobeerd zou worden in 1969 alsnog in de zaal te spelen, zo dat niet mogelijk was zou op de situatie worden teruggekomen". Op 26 september 1969  kwam de vereniging in vergadering bijeen. Besloten werd dat voortzetting van toneel-uitvoeringen in een zaal zonder podium terecht onmogelijk werd geacht. De toneelgroep werd 'slapend'.

Bij de herstart in 1984:
Het oude bestuur hield op 19 januari 1984 een algemene vergadering. De notulen van 26 september 1969 (!) vastgesteld. Er bleek zelfs nog ongeveer 2000 gulden in kas te zitten. Vijftien nieuwe leden traden toe. Regisseur Frans Zigenhorn kwam met het voorstel om de spooktrein opnieuw op te voeren. Zeker ook omdat het de eerste keer zo'n successtuk bleek. Oude en nieuwe leden bleken enthousiast en zo werd tijdens de algemene ledenvergadering het besluit genomen.