In 1945 werd door de boerinnenbond een toneelgroep opgericht. Vanaf 1947 hebben de jeugd-afdelingen van de boerenbond, de jonge boerenstand, en de boerinnenbond, de jonge boerinnenbond, zich met toneel bezig gehouden. De katholieke kerk was tegen gemengd toneelspel, zodat iedere afdeling elk jaar wel een stuk op de planken zette. Pas in 1955 speelde de toneelgroep van de fanfare gemengd. Nog eens twee jaar later traden de jonge boeren-stand en de jonge boerinnenbond voor het eerst gemengd voor het voetlicht.
Er werd in Vessem heel sporadisch iets op het gebied van sport of cultuur, maar dat mocht geen naam hebben. Je zou verwachten dat de toen grootste vereniging van Vessem, de Boerenbond, zich wel zou hebben ingelaten met toneelspel, maar dat bleek niet zo te zijn. Voorzover is na te gaan, waren het alleen de leden van de fanfare die vóór de oorlog toneelspeelden. Dat de fanfare beschikte over een repetitielokaal (café Van de Ven) kán daarvoor een reden geweest zijn.

     
1962 De spooktrein Arnold Ridley             
1962 Nacht zonder dagenraad Victor Boni e.a.
1963 Zwarte schaap en witte lammetjes       Max Andrea
1964 Boeven en madeliefjes George Batson
1965 De voetbalpool Arnold Ridley
1967 Valstrik voor een man alleen Robert Thomas
1968      Het zout der aarde     Jan Naaijkens
     

 

Eedformule